Beveiligingsadvies voor hoog risico

Onafhankelijk beveiligingsadvies met Van Herpen Beveiligingsadvies, voor Integrale Beveiligingsaanpak van woningen en bedrijven in de hogere risico’s.

Hoog risico vergt een meer zorgvuldige aanpak en gaat veel verder dan lagere risico’s. Juist voor deze doelgroep is Van Herpen Beveiligingsadvies de juiste partij voor u, onafhankelijk en een bredere kijk op uw beveiligingsvraagstuk, met een multidisciplinaire aanpak.

Hoog risico in woningen betekent de aanwezigheid van hoog attractieve zaken, zoals kunst, sieraden, antiek, audiovisuele apparatuur, computers, smartphones. De bewoner(s) kan/kunnen ook om persoonlijke redenen kiezen voor een Hoog Risico oplossing. Hiermee onderscheidt Van Herpen Beveiligingsadvies zich in de markt van de installateurs, die gericht zijn op installeren.

Hoog risico bij bedrijven kan de aanwezigheid van attractieve goederen omvatten, alsmede het risico op onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten, en de bedrijfsspecifieke eisen.

Werkwijze en diensten:

Bij een eerste inventarisatie wordt vastgesteld wat de behoefte van de opdrachtgever is, de eisen partij (kan ook de verzekeraar zijn) Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en alle informatie die wordt verkregen wordt vertrouwelijk behandeld.

Aan de hand van deze informatie wordt een Risicoanalyse opgesteld (mede aan de hand van de VRKI2.0), en een Plan van Aanpak. Deze dienen als uitgangspunt voor het Beveiligingsplan, wat in detail wordt uitgewerkt. Een samenwerking met de architect verzekert een goede afstemming van het ontwerp met het vastgestelde risico en Programma van Eisen (PvE)

Er worden offertes aangevraagd bij uitvoerende partijen en deze worden beoordeeld. De dienstverlening omvat alle aspecten van beveiliging, zowel aandacht voor terrein/omgeving, bouwkundig, elektronisch (inbraak, brand, cameraobservatie) maar ook de digitale veiligheid, en persoonlijke veiligheid

Uitvoering:

Controle en regie bij de uitvoering verzekert de opdrachtgever ervan dat de afgesproken producten en installaties op de juiste wijze worden aangebracht.

Oplevering:

Bij de oplevering wordt er een eindcontrole gedaan, en een volledige functionele test van de installatie(s), hiervan wordt rapport opgemaakt. De uitvoerende partij legt een Certificaat over. Bij de in dienst stelling wordt de opdrachtgever/gebruiker goed geïnformeerd en geïnstrueerd.

Beveiligingsscan:

Behoefte aan een second-opinion ? Een nieuwe kijk op uw bestaande beveiliging, door een onafhankelijke derde partij. Van Herpen Beveiligingsadvies kan uw bedrijf of woning en eventuele persoonlijke situatie doorlichten en een Rapport van Bevindingen opstellen.

Daarbij worden dezelfde stappen genomen als bij een nieuw project. Het eindrapport wordt dan vergeleken met de bestaande situatie en waar nodig worden er maatregelen genomen die passen bij uw actuele situatie.

Maak nu een afspraak

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Deze website gebruikt cookies. Als u doorgaat op deze webbsite, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.